rogram przyjaciele wyobraźni

„Przyjaciele wyobraźni”pilotażowy program dla dzieci z autyzmem w Choszcznie
Nabór do nowego Projektu, kierowanego przez Fundacja Przyjaciele Ancymonka „Przyjaciele Wyobraźni”
Jest o co walczyć
Dla 10 dzieci w ramach projektu oferujemy:

 • TERAPIĘ SI
 • BIOFEEDBACK
 • ZAJĘCIA POLISENSORYCZNE
  Dla 3 dzieci dodatkowo przewidziana jest terapia metodą
  TOMATIS , a dodatkowo wszystkie dzieci przejdą diagnozę autyzmu ADOS
 • REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz ze wszystkim załącznikami: http://bityl.pl/ZI21M
 • Zgłoszenie można dostarczyć do : Biura Projektu , godz 9-14
  (znajduje się przy ul. Jagiełły 21a 73-200 Choszczno tel. 606626844)
  lub na adres e-mail: fundacja.ancymonek@gmail.com

Tytuł operacji: „Rozszerzenie działalności firmy Spektrum Agnieszka Błoch o
innowacyjne metody terapeutyczne dla mieszkańców LSR

Cel operacji: rozszerzenie usług firmy Spektrum Agnieszka Błoch o innowacyjne
metody terapeutyczne i udostępnienie ich dla społeczności obszaru LSR, oraz
utworzenie dwóch miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej.

Beneficjent: Spektrum Agnieszka Błoch

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”