Dla dzieci z Choszczna i okolic realizujemy wytyczne dotyczące Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zawarte w takich dokumentach jak opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Obecnie w Centrum Rozwoju i Terapii Specjalistycznych realizujemy takie usługi jak:

 • terapia Integracji Sensorycznej + diagnoza
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna + diagnoza
 • terapia psychologiczna
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • sensoplastyka
 • zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne
 • terapia ręki
 • trening umiejętności społecznych

!! NOWOŚĆ !! TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA

!! NOWOŚĆ!! BIOFEEDBACK

W ramach naszej pracy jesteśmy w stanie przygotować Państwu diagnozy: logopedyczną oraz diagnozę procesów integracji sensorycznej.

Dla dzieci realizujących opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju zajęcia są całkowicie BEZPŁATNE!!!!

W celu zapisu dziecka na bezpłatne zajęcia realizowane w ramach wydanej opinii należy wysłać na adres biuro.ancymonek@gmail.com następujące dokumenty:

 • wniosek- pobierz
 • skan/zdjęcie wydanej opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Jest możliwość korzystania z płatnych usług Gabinetu – cennik